สมัครแทงบอล สโบเบ็ต เว็บ SBOBET เว็บแทงบอล SBOBET

สมัครแทงบอล สโบเบ็ต เว็บ SBOBET เว็บแทงบอล SBOBET เว็บบอล SBOBET แทงบอลสโบเบ็ต เว็บสโบเบ็ต เว็บแทงบอลสโบเบ็ต แทงบอล SBOBET

ผลขาดทุนของกลุ่มค้าปลีกก่อนหักภาษีเงินได้อยู่ที่ 0.7 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสนี้ เทียบกับที่ขาดทุน 1.4 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสเดียวกันของปีงบประมาณก่อนหน้า ผลขาดทุนในไตรมาสปัจจุบันรวมค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่มีอายุการใช้งานยาวนาน 2.3 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นผลมาจากการปิดร้านตามแผนที่วางไว้ 5 แห่ง และการลดลงของสินค้าคงคลัง 1.7 ล้านดอลลาร์ที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้

การสูญเสียส่วนสินเชื่อก่อนหักภาษีเงินได้อยู่ที่ 3.5 ล้านดอลลาร์สำหรับไตรมาสนี้ เมื่อเทียบกับรายได้ 2.1 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสเดียวกันของปีงบประมาณก่อนหน้า ซึ่งส่วนใหญ่มาจากรายได้ดอกเบี้ยที่ลดลง รวมกับค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี้และต้นทุนการกู้ยืมที่สูงขึ้น และ 1.4 ล้านดอลลาร์ การตัดจำหน่ายต้นทุนของวงเงินสินเชื่อที่ยกเลิก หักล้างบางส่วนด้วยการตั้งสำรองหนี้สูญที่ลดลง และ

ขาดทุนต่อหุ้นปรับลดอยู่ที่ 0.12 ดอลลาร์สำหรับไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2554 เมื่อเทียบกับกำไรต่อหุ้นปรับลดที่ 0.07 ดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกันของปีงบประมาณก่อนหน้า กำไรต่อหุ้นปรับลดที่ปรับปรุงแล้วเป็นจุดคุ้มทุนสำหรับไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2554 และ 2553

การเปลี่ยนแปลงของรายได้รวมประกอบด้วยยอดขายสุทธิทั้งหมดเพิ่มขึ้น 5.1% เป็น 179.2 ล้านดอลลาร์ และค่าใช้จ่ายทางการเงินและอื่นๆ ลดลง 7.2% เป็น 34.2 ล้านดอลลาร์ เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปีงบประมาณก่อนหน้า ยอดขายสาขาเดิม (รายได้ที่ได้รับจากร้านค้าที่ดำเนินการตลอดทั้งส

องช่วงเวลา) เพิ่มขึ้น 5.2% ในช่วงไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2554 เมื่อเทียบกับการลดลง 31.7% ในไตรมาสเดียวกันของปีงบประมาณก่อนหน้า ยอดขายที่เพิ่มขึ้นในระหว่างไตรมาสได้รับแรงหนุนจากการเติบโตของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค เฟอร์นิเจอร์ และที่นอน เนื่องจากยอดขายต่ำกว่าที่คาดไว้ บริษัทจึงตัดสินใจออกจากสายผลิตภัณฑ์บางประเภทในหมวดแทร็ก และส่งผลให้มีการบันทึกค่าสินค้าคงคลังที่ 1 ดอลลาร์

นอกจากนี้ บริษัทเพิ่งเสร็จสิ้นการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ของสถานที่ตั้งร้าน รวมถึงการตรวจสอบข้อมูลประชากรและโอกาสในการแบ่งปันตลาด และกำลังดำเนินการตามแผนเพื่อปิดสถานที่ตั้งที่มีประสิทธิภาพต่ำกว่า 5 แห่ง และอนุญาตให้สัญญาเช่าหมดอายุในสถานที่ตั้งเพิ่มเติมอีก 2 แห่งที่ไม่ได้ดำเนินการถึง ความคาดหวังสำหรับร้านค้าที่เป็นผู้ใหญ่ ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงตั้งใจที่จะหยุดดำเนินการในช่วงปีงบประมาณ 2555 ที่ร้านค้าสองแห่งในออสติน รัฐเท็กซัส หนึ่งร้า

นในซานอันโตนิโอ รัฐเท็กซัส และสี่ร้านในดัลลัส รัฐเท็กซัส บริษัทจะต้องบันทึกการเรียกเก็บเงินระหว่างปีงบประมาณ 2012 หากร้านค้าที่พิจารณาถูกปิด ซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่าประมาณ 4.5 ล้านดอลลาร์เมตริกประสิทธิภาพพอร์ตสินเชื่อหลักที่รายงานสำหรับไตรมาสประกอบด้วย:

การหักค่าใช้จ่ายสุทธิสำหรับไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2554 มีมูลค่ารวม 8.7 ล้านดอลลาร์ หรือ 5.1% ของยอดคงค้างเฉลี่ย เทียบกับ 4.8% ในช่วงเวลาเดียวกันของปีงบประมาณก่อนหน้า แต่ดีขึ้นจาก 5.5% ที่เกิดขึ้นในไตรมาสสิ้นสุด 31 ตุลาคม 2553;

การปรับปรุงคะแนนพื้นฐาน 100 คะแนนในอัตราการค้างชำระ 60+ วันตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2553 เป็น 8.6% ณ วันที่ 31 มกราคม 2554 อัตราการค้างชำระ 60+ วันอยู่ที่ 10.0% ณ วันที่ 31 มกราคม 2553 หลังจากเพิ่มขึ้น 70 คะแนนพื้นฐานในช่วงที่สี่ ไตรมาสของปีงบประมาณก่อนหน้า
เปอร์เซ็นต์ของพอร์ตโฟลิโอเพิ่มขึ้น 20 จุดเป็น 18.5% ณ วันที่ 31 มกราคม 2554 จาก 18.7% ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2553 เปอร์เซ็นต์ของพอร์ตการลงทุน ณ วันที่ 31 มกราคม 2553 เป็น 19.6%; และ

อัตราการชำระเงินเฉลี่ยต่อเดือน (จำนวนเงินที่เรียกเก็บจากลูกค้าเป็นเปอร์เซ็นต์ของยอดพอร์ตการลงทุน) เพิ่มขึ้นเป็นไตรมาสที่สี่ติดต่อกัน เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เป็น 5.18% สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2554 จาก 5.00% สำหรับ ไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2553
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพอร์ตสินเชื่อและผลการดำเนินงานสามารถดูได้จากตารางที่รวมอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์นี้ และในแบบฟอร์ม 10-K ของบริษัทที่จะยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทรายงานผลขาดทุนสุทธิตามเกณฑ์ GAAP ที่ 3.4 ล้านดอลลาร์ หรือขาดทุนต่อหุ้นปรับลดที่ 0.12 ดอลลาร์ สำหรับไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2554 เทียบกับกำไรสุทธิตามเกณฑ์ GAAP ที่ 1.7 ล้านดอลลาร์ หรือกำไรต่อหุ้นปรับลดที่ 0.07 ดอลลาร์ สำหรับไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2010

ผลลัพธ์ที่รายงานสำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2011 รวมถึงการตัดจำหน่ายต้นทุนของวงเงินสินเชื่อที่ยุติลง 1.4 ล้านดอลลาร์ การตัดจำหน่าย 1.7 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดตำแหน่งสินค้าคงคลังของบริษัทใหม่ และ ค่าเสื่อมราคา 2.3 ล้านดอลลาร์สำหรับสินทรัพย์ที่มีอายุการใช้งานยาวนานอันเป็นผลมาจากการปิดร้านตามแผนของบริษัท รายงานผลสำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2010 รวมสิทธิประโยชน์ทางภาษี 1.6 ล้านดอลลาร์

ที่เกี่ยวข้องกับการยุติคดีความ ผลขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ที่ลดลงในส่วนการค้าปลีกในระหว่างไตรมาสถูกชดเชยด้วยผลขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ที่เพิ่มขึ้นในส่วนสินเชื่อ รายได้สุทธิที่ปรับปรุงแล้ว ปรับปรุงสำหรับการตัดจำหน่ายต้นทุนของวงเงินสินเชื่อที่ยกเลิก การตัดสินค้าคงคลังที่ติดตามและการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่มีอายุยืน อยู่ที่ 0.1 ล้านดอลลาร์สำหรับไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2554 เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว ปรับเป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับการยุติคดีความ 0.1 ล้านดอลลาร์สำหรับไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2010เสร็จสิ้นแผนการรีไฟแนนซ์

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 บริษัทเสร็จสิ้นแผนการรีไฟแนนซ์ที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ ปัจจุบัน วงเงินกู้ของบริษัทประกอบด้วยเงินกู้ตามสินทรัพย์จำนวน 375 ล้านดอลลาร์ซึ่งจะครบกำหนดในเดือนพฤศจิกายน 2556 และเงินกู้แบบมีภาระผูกพันที่สองจำนวน 100 ล้านดอลลาร์ซึ่งจะครบกำหนดในเดือนพฤศจิกายน 2557 นอกจากนี้ บริษัทยังได้ออกหุ้นสามัญจำนวน 9.3 ล้านหุ้นภายใต้การเสนอขายสิทธิในการจองซื้อ ซึ่งเพิ่มรายได้รวมของ

25.0 ล้านเหรียญสหรัฐ รายได้สุทธิส่วนหนึ่งจากการทำธุรกรรมทางการเงินและการให้สิทธิ์ต่างๆ ถูกนำไปใช้เพื่อชำระภาระผูกพันที่ค้างชำระทั้งหมดของบริษัทภายใต้โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์โดยมีสินทรัพย์หนุนหลัง ผลจากการทำธุรกรรม ณ วันที่ 31 มกราคม 2554 ความพร้อมใช้งานของบริษัท ก่อนพิจารณาข้อตกลงความพร้อมใช้งานขั้นต่ำ 25 ล้านดอลลาร์ ปรับปรุงเป็น 75.7 ล้านดอลลาร์ข้อมูลการประชุมทางโทรศัพท์

Conn’s, Inc. จะจัดการประชุมทางโทรศัพท์และเว็บคาสต์เสียงในวันที่ 31 มีนาคม 2554 เวลา 10:00 น. ตามเวลา CT เพื่อหารือเกี่ยวกับผลประกอบการทางการเงินสำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2554 เว็บคาสต์จะถ่ายทอดสดที่ www . conns.com และจะถูกเก็บถาวรเป็นเวลาหนึ่งปี ผู้เข้าร่วมสามารถเข้าร่วมการโทรโดยกด 877-754-5302 หรือ 678-894-3020เกี่ยวกับคอนน์ อิงค์

บริษัทเป็นผู้ค้าปลีกเฉพาะทางที่ปัจจุบันมีร้านค้าปลีก 76 แห่งในเท็กซัส หลุยเซียน่า และโอคลาโฮมา โดยมี 23 ร้านในพื้นที่ฮูสตัน 20 แห่งในดัลลัส/ฟอร์ตเวิร์ธเมโทรเพล็กซ์ 9 แห่งในซานอันโตนิโอ 5 แห่งในออสติน 5 แห่งในเท็กซัสตะวันออกเฉียงใต้ 1 แห่ง ในคอร์ปัสคริสตี สี่แห่งในเซาท์เทกซัส หก

แห่งในหลุยเซียน่า และอีกสามแห่งในโอกลาโฮมา จำหน่ายเครื่องใช้ภายในบ้าน เช่น ตู้เย็น ตู้แช่แข็ง เครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้า เครื่องล้างจาน และเครื่องใช้ในบ้านต่างๆ รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค เช่น LCD, LED, 3-D, โทรทัศน์พลาสม่าและ DLP, กล้องวิดีโอ, กล้องดิจิตอล, คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์, Blu -เครื่องเล่นเรย์และดีวีดี อุปกรณ์วิดีโอเกม เครื่องเสียงพกพา เครื่องเล่น MP3 อุปกรณ์ GPS และผลิตภั

ณฑ์โฮมเธียเตอร์ บริษัทยังจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับสนามหญ้าและสวน เฟอร์นิเจอร์และที่นอน และยังคงแนะนำประเภทผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมสำหรับบ้านเพื่อช่วยตอบสนองความต้องการผลิตภัณฑ์ของลูกค้าและเพิ่มยอดขายต่อสาขาเดิม ซึ่งแตกต่างจากคู่แข่งหลายราย บริษัทมีตัวเลือกสินเชื่อภายในองค์กรที่ยืดหยุ่นสำหรับลูกค้า ในช่วงสามปีที่ผ่านมา บริษัทจัดหาเงินทุนโดยเฉลี่ยประมาณ 60% ของยอดค้าปลีก

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ประกอบด้วยข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอน แถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวโดยทั่วไปสามารถระบุได้โดยใช้คำศัพท์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้า เช่น “อาจ” “จะ” “คาดหวัง” “ตั้งใจ” “สามารถ” “ประมาณการ” “ควร” “คาดการณ์” ”

หรือ “เชื่อ” หรือคำปฏิเสธหรือรูปแบบต่างๆ ในคำนั้นหรือคำศัพท์ที่คล้ายกัน แม้ว่าบริษัทเชื่อว่าความคาดหวังที่สะท้อนในข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตดังกล่าวจะพิสูจน์ sbobetsix.com ได้ว่าถูกต้อง แต่บริษัทไม่สามารถรับประกันได้ว่าการคาดการณ์ดังกล่าวจะพิสูจน์ได้ว่าถูกต้อง ผลการดำเนินงานในอนาคตที่แท้จริงของบริษัทอาจแตกต่างอย่างมากจากข้อความดังกล่าว

ความสามารถของบริษัทในการหาทุนในการดำเนินงาน การชำระหนี้และการขยายตัวจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน การกู้ยืมจากวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน และรายได้จากการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์และจากการเข้าถึงตลาดตราสารหนี้หรือตราสารทุน

ความสามารถของบริษัทในการหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อวัตถุประสงค์ในการระดมทุนของลูกหนี้ที่บริษัทสร้างขึ้น;
ความสามารถของบริษัทในการรักษาการปฏิบัติตามข้อตกลงในแหล่งเงินทุนของบริษัท หรือขอรับการแก้ไขหรือการสละสิทธิ์ของข้อตกลงเพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิดหรือการละเมิดข้อตกลงที่อาจเกิดขึ้น;

ความพร้อมใช้งานที่ลดลงภายใต้วงเงินสินเชื่อของบริษัทอันเป็นผลมาจากข้อกำหนดฐานการกู้ยืมและผลกระทบต่อการคำนวณฐานการกู้ยืมของการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงานหรือสิทธิ์ของลูกหนี้ลูกค้าที่การเงินโดยวงเงินนั้แนวโน้มการค้างชำระและการขาดทุนในพอร์ตลูกหนีความสามารถของบริษัทในการนำเสนอ

โปรแกรมทางการเงินที่ยืดหยุ่นกลยุทธ์และแผนการเติบโตของบริษัทเกี่ยวกับการเปิดสาขาใหม่และการเข้าสู่ตลาดใหมผลกระทบของการปิดหรือลดเวลาทำการของร้านค้าที่มีอยู่ความตั้งใจของบริษัทที่จะปรับปรุง ย้าย หรือขยายสาขาที่มีอยู่รายจ่ายฝ่ายทุนโดยประมาณของบริษัทและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการเปิดร้านใหม่

หรือการปรับปรุง การย้ายหรือการขยายสาขาเดิความสามารถของบริษัทในการแนะนำประเภทผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมความสามารถของสถาบันการเงินที่ให้วงเงินกู้แก่บริษัทในการชำระหนี้ตามภาระผูกพัผลกระทบต่อต้นทุนการกู้ยืมของการปรับลดอันดับโดยสถาบันจัดอันดับหรือการเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือข้อบังคับเกี่ยวกับผู้ให้บริการทางการเงินของบริษความสามารถของบริษัทในการแก้ไข ต่ออายุ หรือแทนที่วงเงินกู้ที่มีอยู่ก่อนวันครบกำหนดของวงเงินกู้ต้นทุนของวงเงินสินเชื่อ

ที่แก้ไข ต่ออายุ หรือทดแทนแนวโน้มการเติบโตและยอดขายที่คาดการณ์ไว้ในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์และที่นอและความสามารถของบริษัทในการใช้ประโยชน์จากการเติบโตดังกล่าการกำหนดราคาและกิจกรรมส่งเสริมการขายของคู่แข่ความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์หลั

กของบริษัอัตราดอกเบี้ยภาวะตลาดเศรษฐกิจและการเงินทั่วไปภาพอากาศในตลาดของบริษผลของการดำเนินคดีหรือการสืบสวนของรัฐบาลการเปลี่ยนแปลงขราคาหุ้นของบริษัท แลจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายจริข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้รวมอยู่ในเอกสารที่บริษัทยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในโซลูชั่น B-Fund ของ MKI โซลูชันดังกล่าวมอบการเชื่อมต่อและการประมวลผลที่เกี่ยวข้องสำหรับการชำระเงินพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น (JGB) และเงินเยนของญี่ปุ่น (JPY) ที่หักล้างและชำระผ่านระบบ BOJ-Net ของธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น

“เราเชื่อว่านี่เป็นการประกาศที่พลิกเกม”ทวีตนีโซลูชัน B-Fund จะถูกเปลี่ยนชื่อและทำการตลาดโดย Broadridge เป็น Gloss BOJ Processing Solution โดยการเปลี่ยนแปลงจะมีผลทันที

ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงการซื้อซอฟต์แวร์ Broadridge จะอนุญาตให้ใช้โซลูชัน B-Fund กลับไปยัง MKI เพื่อให้ MKI ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องแก่ฐานลูกค้าที่มีอยู่

ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นได้ประกาศแผนการที่จะพัฒนาระบบ BOJ-Net ใหม่โดยใช้การส่งข้อความแบบ XML ซึ่งคาดว่าจะใช้งานได้ในช่วงต้นปี 2559 Broadridge ตระหนักดีว่าการเปลี่ยนแปลงนี้อยู่ระหว่างดำเนินการและมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดใหม่อย่างเต็มที่ รวมถึงลูกค้ารายใดก็ตาม ของ

โซลูชันการประมวลผล BOJ ของ Gloss สามารถมั่นใจได้ถึงความต่อเนื่องของการบริการตลอดการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นี้ ในฐานะผู้ให้บริการโซลูชันแก่ตลาดหลายแห่ง Broadridge มีประสบการณ์ยาวนานและเป็นผู้นำอุตสาหกรรมในโซลูชันการส่งข้อความที่ใช้ XML

ขณะนี้ Broadridge สามารถให้บริการหลายภาษาแบบเต็มรูปแบบ รวมถึงภาษาญี่ปุ่น โซลูชันการหักบัญชีหลังการดำเนินการและการตั้งถิ่นฐานสำหรับตราสารทุน ตราสารหนี้ และตราสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมอินเทอร์เฟซสำหรับทั้ง JASDEC และธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น พร้อมด้วยการรายงานด้านกฎระเบียบ

และกฎหมายที่ครอบคลุม (JRR / JLL) สำหรับประเทศญี่ปุ่น. แพลตฟอร์มเดียวกันนี้ยังสามารถให้การสนับสนุนทั่วโลกสำหรับการตั้งถิ่นฐานที่ผู้ดูแลและ CSD/ICSD ผ่าน SWIFT หรือ Euroclear และการตั้งถิ่นฐานในประเทศในตลาดต่างประเทศที่สำคัญ เนื่องจาก Broadridge รองรับโซลูชันที่ใช้คอมโพเนนต์ Broadridge จะวางตลาดฟังก์ชันการทำงานและโซลูชันการเชื่อมต่อของ JASDEC และ BOJ แบบสแตนด์อโลน

การถ่ายโอนความรู้ที่จำเป็นและการจัดเตรียมการสนับสนุนได้เริ่มขึ้นเพื่อให้ Broadridge สามารถนำเสนอโซลูชันนี้แก่ลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายที่มีอยู่ได้ทันที ฐานเทคโนโลยีพื้นฐานนั้นเข้ากันได้ดีกับโซลูชันที่มีอยู่ของ Broadridge และทีมไอทีขนาดใหญ่ในญี่ปุ่นและอินเดียก็เข้าใจเป็นอย่างดี

“เราเชื่อว่านี่เป็นการประกาศที่พลิกเกม” Robin Kneale หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์และการจัดการผลิตภัณฑ์ของ Securities Processing Solutions, International, Broadridge กล่าว “เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นพันธมิตรกับบริษัทญี่ปุ่นที่ได้รับการยอมรับอย่างสูง เราก่อตั้งขึ้นและใช้ง

านในญี่ปุ่นมากว่า 12 ปี ให้บริการลูกค้ากลุ่มหลักที่มีชื่อเสียง ขณะนี้มีตัวเลือกที่แท้จริงสำหรับธนาคารและโบรกเกอร์ทุกแห่งในญี่ปุ่นที่ต้องการเชื่อมต่อกับ BOJ และ JASDEC เพื่อประมวลผลตราสารทุนของญี่ปุ่นและตราสารหนี้ด้วยโซลูชั่นที่ทันสมัย ​​เรียลไทม์ และได้รับการพิสูจน์แล้วทั่วโลก และยังนำเสนอความสามารถระดับสากลที่กว้างขวางอีกด้วย”

Shigeo Suzuki กรรมการผู้จัดการบริหารของ MKI กล่าวว่า “เรามีความยินดีที่ได้เข้าร่วมในโครงการริเริ่มนี้กับ Broadridge พวกเขาเป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านโซลูชั่นการประมวลผลการค้าและการตั้งถิ่นฐานระดับโลก โดยมีชื่อเสียงที่เป็นแบบอย่างในด้านมาตรฐานการบริการลูกค้าสูงสุด และประวัติผลง

านที่แข็งแกร่งในด้านนวัตกรรมและการลงทุนด้านผลิตภัณฑ์ในญี่ปุ่น เราเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าธนาคารและโบรกเกอร์ในญี่ปุ่นสนใจในมุมมองและชุดโซลูชันที่เป็นสากลมากขึ้น และ Broadridge เป็นผู้นำที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในด้านนี้ เราตั้งตารอที่จะทำงานร่วมกันเพื่อขยายบริการและโซลูชั่นที่นำเสนอแก่ฐานลูกค้าระดับภูมิภาคของเราและชุมชนการเงินระดับโลกในญี่ปุ่น”

Tom Carey ประธาน Securities Processing Solutions, International, Broadridge กล่าวเสริมว่า “เรามีความยินดีที่ได้ร่วมงานกับ MKI และขยายโซลูชันของเราสำหรับตลาดญี่ปุ่น นี่เป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นระยะยาวของ Broadridge ที่มีต่อญี่ปุ่น และความมุ่งมั่นของเราในการเป็นผู้จำหน่ายโซลูชั่นชั้นนำให้กับบริษัทต่างๆ ในตลาดนี้”เกี่ยวกับบรอดริดจ์

Broadridge เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านเทคโนโลยีที่มุ่งเน้นไปที่ตลาดทุนทั่วโลก Broadridge เป็นผู้นำตลาดที่ช่วยให้การประมวลผลข้อมูลที่ปลอดภัยและแม่นยำสำหรับการสื่อสารและธุรกรรมหลักทรัพย์ระหว่างผู้ออกหลักทรัพย์ นักลงทุน และตัวกลางทางการเงิน Broadridge สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่

รองรับบริการพร็อกซีสำหรับบริษัทมหาชนและกองทุนรวมกว่า 90% ในอเมริกาเหนือ ดำเนินการซื้อขายตราสารหนี้และตราสารทุนมากกว่า 3 ล้านล้านดอลลาร์ต่อวัน และช่วยบริษัทหลายพันล้านต่อปีผ่านโซลูชั่นเทคโนโลยี สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยว กับ Broadridge กรุณาเยี่ยมชมwww.broadridge.comตำนาน Goose Tatum ของ Harlem Globetrotter จะได้รับการบรรจุเข้าสู่หอเกียรติยศบาสเกตบอล Naismith Memorial
Tatum จะได้รับการประดิษฐานในฐานะผู้บุกเบิกเกมยุคแรก

04 เมษายน 2554 16:32 น. เวลาออมแสงทางทิศตะวันออกฟีนิกซ์–( BUSINESS WIRE )– วันนี้ Naismith Memorial Basketball Hall of Fameประกาศ Class of 2011 ซึ่งเป็นรายชื่อผู้เล่นและโค้ช 10 คนที่โดดเด่นซึ่งรวมถึง “Clown Prince of Basketball” ต้นฉบับHarlem Globetrotters Legend Reece “Goose” Tatum .

“Goose มีหน้าที่สร้างความสนใจอย่างมากในกีฬาบาสเก็ตบอลในประเทศนี้และทั่วโลก…ผมจะบอกว่า Michael Jordan คือ Goose Tatum ในปัจจุบัน”

ทวีตนี้ทาทั่มได้รับเลือกจากคณะกรรมการ Hall of Fame ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้บุกเบิกเกมแอฟริกัน-อเมริกันยุคแรก Tatum จะถูกประดิษฐานในห้องโถงหลังมรณกรรมในวันที่ 12 สิงหาคม 2011 ใน Springfield, Mass. พร้อมด้วยอดีตผู้เล่น Chris Mullin, Dennis Rodman, Art

is Gilmore, Tom “Satch” Sanders, Arvydas Sabonis และ Teresa Edwards ; และโค้ช Tara VanDerveer, Herb Magee และ Tex Winter

นักท่องโลกกว้างถึง 12 ฤดูกาลที่น่าทึ่ง ทาทั่มได้รับการพิจารณาจากหลาย ๆ คนว่าเป็นหนึ่งในผู้เล่นบาสเก็ตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคของเขา และเป็นหนึ่งในนักแสดงที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของโกลบทรอตเตอร์

ในบทความปี 2002 โดย Darren Ivy ในArkansas Democrat-Gazette Marques Haynes – ผู้เล่นคนแรกที่ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าสู่ Naismith Memorial Basketball Hall of Fame ในฐานะนักท่องโลกกว้าง – กล่าวถึงเพื่อนร่วมทีมของเขาว่า “Goose มีส่วนรับผิดชอบในการสร้างความสนใจอย่างมากในบาสเก็ตบอลในเรื่องนี้ประเทศและทั่วโลก…ฉันจะบอกว่า Michael Jordan คือ Goose Tatum ในวันนี้”

ทาทั่มเริ่มต้นอาชีพของเขาในปี 1940 โดยเป็นนักเบสบอลให้กับทีมเบอร์มิงแฮม แบล็กบารอน และทีมตัวตลกอินเดียแนโพลิสของนิโกรเนชันแนลลีก ในช่วงเวลานี้เองที่ความสามารถด้านกีฬาอันโดดเด่นรอบด้านและ จังหวะตลกขบขันของเขาไปเตะตาAbe Saperstein ผู้ก่อตั้ง Globetrotters เมื่อเซ็นสัญญ

ากับ Globetrotters โดย Saperstein แล้ว Tatum ก็กลายเป็นพลังแห่งบาสเก็ตบอลที่ไม่มีใครหยุดได้อย่างรวดเร็ว เขานำนักท่องโลกไปสู่ความพ่ายแพ้ครั้งประวัติศาสตร์ของ George Mikan และแชมป์โลก Minneapolis Lakers ในปี 1948 และ 1949 ซึ่งปูทางไปสู่การผสมผสานของเกม

การเพิ่ม Continental Mixers เป็นการตอกย้ำปรัชญาดังกล่าวเช่นกัน โดยที่ Navistar สามารถใช้ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบริการที่รุนแรงเพื่อสร้างโซลูชันแบบบูรณาการและมอบบริการแบบครบวงจรแก่ลูกค้า ประสิทธิภาพของยานพาหนะที่ดีขึ้น และเป็นมิตรกับลูกค้า โซลูชันการปล่อยมลพิษ

การลงทุนในตลาดโลกใหม่ในปี 2010 Navistar ได้เปิดตัวกลุ่มผลิตภัณฑ์รถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์สำหรับอินเดียผ่านบริษัทร่วมทุนกับ Mahindra & Mahindra ต่อมาในปีนั้น NC 2ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระดับโลกของ Navistar กับ Caterpillar ได้เปิดตัวรถบรรทุกบนทางหลวงยี่ห้อ Cat เป็นครั้งแรกในออสเตรเลีย บริษัทร่วมทุน NC 2ได้กำหนดเป้าหมายตลาดเพิ่มเติมในบราซิล รัสเซีย และแอฟริกาใต้

ปัจจุบัน Navistar กำลังดำเนินการตามข้อตกลงร่วมทุนกับ Anhui Jianghuai Automobile Co. Ltd. (JAC) เพื่อพัฒนา สร้าง และทำการตลาดเครื่องยนต์ดีเซลเชิงพาณิชย์ขั้นสูงในจีน บริษัทในเครือของ NC 2 กำลังดำเนินการตามข้อตกลงร่วมทุนกับ JAC เพื่อพัฒนา สร้าง และทำตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ขั้นสูงในจีน ข้อตกลงร่วมทุนทั้งสองอยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากหน่วยงานที่จำเป็นของรัฐบาลจีน

“ในช่วงเวลาที่ท้าทายมากขึ้นสำหรับอุตสาหกรรมของเรา Navistar ยังคงรับฟังลูกค้าอย่างใกล้ชิดและใช้วิธีคิดที่แตกต่างเพื่อนำผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับลูกค้ามากที่สุดออกสู่ตลาด” Allen กล่าวเสริม “ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ เราได้ลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม แต่นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น”

* เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลว่าชุดค่าผสมของรถบรรทุกและเครื่องยนต์แบบใดที่เหมาะกับพวกเขา Navistar ได้มอบหมายให้ Transportation Research Center Inc. (TRC Inc.) ดำเนินการเปรียบเทียบการประหยัดของเหลวแบบตัวต่อตัว TRC Inc. ทำการทดสอบอิสระ

TMC (Technology & Maintenance Council) Type IV กับรถบรรทุกสามคันที่ตรงตามมาตรฐาน EPA 2010: International ProStar+ พร้อม MaxxForce Advanced EGR เทียบกับ Freightliner Cascadia® และ Kenworth T660 ทั้งคู่ใช้ SCR แบบยูเรียเหลวเกี่ยวกับ นาวิสตาร์

Navistar International Corporation (NYSE: NAV) เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่มีบริษัทย่อยและบริษัทในเครือผลิตรถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์และการทหา

รยี่ห้อ International ® , เครื่องยนต์ดีเซลยี่ห้อ MaxxForce ® , โรงเรียนและรถบัสเพื่อการพาณิชย์ยี่ห้อIC Bus ™ , รถเพื่อการสันทนาการ RV ยี่ห้อ Monaco ® และม้าทำงาน ®ยี่ห้อแชสซีสำหรับรถบ้านและรถตู้ขั้นบันได บริษัทยังให้บริการอะไหล่รถบรรทุกและเครื่องยนต์ดีเซล บริษัท ในเครืออื่นให้บริการทางการเงิน ดูข้อมูล เพิ่มเติม ได้ที่www.Navistar.com/newsroomเครื่องหมายทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของที่เกี่ยวข้องConn’s, Inc. รายงานผลประกอบการประจำไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 255431 มีนาคม 2554 07:00 น. ตามเวลาออมแสงตะวันออก
บิวมอนต์, เท็กซัส–( BUSINESS WIRE )—Conn’s, Inc. (NASDAQ/NM: CONN) ผู้ค้าปลีกเฉพาะทางสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค เครื่องใช้ภายในบ้าน เฟอร์นิเจอร์ ที่นอน คอมพิวเตอร์ ผลิตภัณฑ์สนามหญ้าและสวน วันนี้ประกาศผลการดำเนินงานสำหรับ สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2554

รายการสำคัญสำหรับไตรมาสประกอบด้วย:รายรับรวมอยู่ที่ 213.4 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 2.9% จากช่วงเดียวกันของปีงบประมาณก่อนหน้า
อัตรากำไรขั้นต้นของการค้าปลีกลดลงเหลือ 22.8% สำหรับไตรมาสนี้ เมื่อเทียบกับ 23.5% สำหรับช่วงเวลาเดียวกันในปีงบการเงินก่อนหน้า อันเป็นผลจากการตัดสินค้าคงคลังมูลค่า 1.7 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดตำแหน่งสินค้าคงคลังติดตามของบริษัทใหม่