บ่อนพนันออนไลน์ ไตรมาสที่

บ่อนพนันออนไลน์ โตรอนโต 28 ก.พ. 2022 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ – Spin Master Corp. (“Spin Master” หรือ “บริษัท”) (TSX: TOY) ( www.spinmaster.com ) บริษัทบันเทิงสำหรับเด็กชั้นนำระดับโลก ประกาศในวันนี้ว่าทางการเงิน ผลการดำเนินงานสำหรับสามเดือนและปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 สามารถดูคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการฉบับสมบูรณ์ (“MD&A”) สำหรับสามเดือนและปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ได้ที่ข้อมูลของบริษัทใน SEDAR ( www.sedar.com ) และโพสต์บนเว็บไซต์ของบริษัทที่www.spinmaster.com/financial-info.php

Max Rangelประธานและหัวหน้าระดับโลกของ Spin Master กล่าวว่า “เราเติบโตได้อย่างน่าประทับใจมากในปี 2564 จากศูนย์สร้างสรรค์ทั้งสามแห่งของเรา และสานต่อความมุ่งมั่นของเราในการสร้างประสบการณ์การเล่นที่มหัศจรรย์สำหรับเด็กและครอบครัวของพวกเขาผ่านของเล่นที่เป็นนวัตกรรม ความบันเทิงที่มีส่วนร่วม และเกมดิจิทัลที่สร้างสรรค์” เจ้าหน้าที่บริหาร. “เราได้สร้างรากฐานที่มั่นคงสำหรับการเติบโตอย่างต่อเนื่องในระยะยาว และเมื่อเราเข้าสู่ปี 2022 เรามุ่งเน้นที่จะพัฒนาศักยภาพของของเล่น ความบันเทิง และเกมดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ โดยมุ่งเน้นที่การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ขับเคลื่อนนวัตกรรม สร้างความบันเทิงที่เขียวชอุ่มตลอดเวลา แฟรนไชส์และเกมดิจิทัล ขยายตลาดต่างประเทศของเรา และเพิ่มประสิทธิภาพแพลตฟอร์มการดำเนินงานของเราเพื่อสร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นของเราต่อไป”

Mark Segalประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ Spin Master กล่าวเสริมว่า “ในไตรมาสที่สี่ เรารักษาโมเมนตัมเชิงบวกที่เราสร้างขึ้นตลอดทั้งปี ผสมผสานระเบียบวินัยขององค์กร การมุ่งเน้นด้านการเงิน และประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้เหนือความคาดหมายของเรา สำหรับปีนี้ เราเติบโตยอดขายผลิตภัณฑ์รวม1 มากกว่า 20% รายรับทั้งหมดเพิ่มขึ้น 30% และเกิน2 พันล้านดอลลาร์เป็นครั้งแรก และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว 1 ของเราเกิน 414 ล้านดอลลาร์ที่ Adjusted EBITDA Margin 1 ที่สูงกว่า 20% อีกครั้งก่อน การมุ่งเน้นที่เงินทุนหมุนเวียนอย่างเข้มข้นช่วยให้เราสร้างสถิติ กระแสเงินสดอิสระ1ในปี 2564 และเราสิ้นสุดปีด้วยสภาพคล่องที่มีอยู่2เกิน1 พันล้านดอลลาร์ เราอยู่ในตำแหน่งที่ยอดเยี่ยมทั้งในด้านการเงินและการดำเนินงานเพื่อสร้างและรักษาการเติบโตที่ทำกำไรในระยะยาว”

ไตรมาสที่ 4 ปี 2564 ข้อมูลสำคัญทางการเงินเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 (ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)

รายรับอยู่ที่620.5 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 26.5% จาก490.6 ล้านดอลลาร์โดยได้แรงหนุนจากการเติบโตของรายรับในของเล่น ความบันเทิงและการออกใบอนุญาต และเกมดิจิทัล รายได้จากสกุลเงินคง ที่ 1อยู่ที่622.1 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นจาก 490.6 ล้าน ดอลลาร์ เพิ่ม ขึ้น26.8% 3
กำไรขั้นต้นอยู่ที่323.3 ล้านดอลลาร์คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นที่4ที่ 52.1% เทียบกับ241.0 ล้านดอลลาร์หรือ 49.1% อัตรากำไรขั้นต้นที่ปรับตัวดีขึ้นเป็นผลมาจากการขายช่วงปิดตลาดที่ลดลง สัดส่วนที่สูงขึ้นของเกมดิจิทัลและรายได้จากการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และการขายสินค้า และการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ในการผสมผสานผลิตภัณฑ์และการประหยัดผลิตภาพ ส่วนหนึ่งจากอัตราเงินเฟ้อของต้นทุนผลิตภัณฑ์และการขนส่งทางทะเลซึ่งมีบางส่วน บรรเทาด้วยการเพิ่มขึ้นของราคา
ค่าใช้จ่ายใ
1 โดยมีผลในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 Spin Master ได้ลดความซับซ้อนของประเภทผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับการนำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทในอนาคต ข้อมูลเปรียบเทียบของปี ก่อน
ได้รับการปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับการเปิดเผยปัจจุบัน ดู “ภาคผนวก” สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

2มีผลบังคับใช้ Q4 2021 หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ “เด็กก่อนวัยเรียนและเด็กผู้หญิง” เปลี่ยนชื่อเป็น “เด็กก่อนวัยเรียนและตุ๊กตา & Interactive” และหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ “เด็กผู้ชาย”
เปลี่ยนชื่อเป็น “ล้อ & แอ็คชั่น”

3 การวัดหรืออัตราส่วนทางการเงินแบบ non-GAAP ดู “มาตรการและอัตราส่วนทางการเงินแบบ non-GAAP”

4ค่าเผื่อการขายเป็นเครดิตการขายที่ลูกค้าร้องขอซึ่งเกี่ยวข้องกับปัจจัยต่างๆ เช่น การโฆษณาแบบมีส่วนร่วม
ส่วนลดตามสัญญาและต่อรอง การคืนเงินตามปริมาณ และต้นทุนที่เกิดขึ้นจากลูกค้าในการขายสินค้าของบริษัท

5รวมเงิน 9.7 ล้านเหรียญที่เกี่ยวข้องกับRubik’sในไตรมาสที่ 4 ปี 2021 Rubik’sถูกซื้อกิจการเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2021

6 รวมเงิน 1.0 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับOriginatorในไตรมาสที่ 4 ปี 2021 และ Originatorถูกซื้อกิจการเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2021

นการขาย ทั่วไป และการบริหาร (“SG&A”) ลดลงเป็นร้อยละของรายได้เป็น 43.1% เมื่อเทียบกับ 43.2% โดยหลักมาจากค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่ายที่ลดลง ถูกหักกลบลบลบกับค่าใช้จ่ายในการบริหารและการตลาดที่สูงขึ้นบางส่วน
รายได้สุทธิอยู่ที่26.5 ล้านดอลลาร์หรือกำไรต่อหุ้น0.25 ดอลลาร์ (ปรับลด) เทียบกับ0.3 ล้านดอลลาร์หรือกำไรต่อหุ้นที่ไม่มีศูนย์ (ปรับลด) อัตรากำไรสุทธิ5คือ 4.3% เมื่อเทียบกับ 0.1%
รายได้ สุทธิที่ปรับปรุงแล้ว1อยู่ที่38.7 ล้านดอลลาร์หรือกำไร ต่อหุ้นปรับลด 1 ที่ 0.37เทียบกับ14.6 ล้านดอลลาร์หรือปรับ EPS เจือจาง1ที่0.14ดอลลาร์
EBITDA 1 ที่ปรับปรุงแล้ว อยู่ที่78.3 ล้านดอลลาร์เทียบกับ51.5 ล้านดอลลาร์ EBITDA Margin 1 ที่ปรับปรุงแล้ว คือ 12.6% เทียบกับ 10.5%
เงินสดที่ได้จากกิจกรรมดำเนินงานอยู่ที่230.1 ล้านดอลลาร์เทียบกับ138.2 ล้านดอลลาร์อันเป็นผลมาจากรายได้สุทธิที่สูงขึ้นและการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียนสุทธิที่ลดลง
เงินสดที่ใช้ในกิจกรรมการลงทุนอยู่ที่19.6 ล้านดอลลาร์เทียบกับ19.3 ล้านดอลลาร์
กระแสเงินสดอิสระ1อยู่ที่211.3 ล้านดอลลาร์เทียบกับ123.7 ล้านดอลลาร์เนื่องจากกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานที่สูงขึ้น
ภายหลังวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564บริษัทได้ขายสินทรัพย์การผลิตที่ตั้งอยู่ในเมืองทาร์โบโร รัฐนอร์ทแคโรไลนาและแบรนด์ที่เกี่ยวข้องบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจกลางแจ้ง บริษัทนำเสนอทรัพย์สินที่เกี่ยรายได้จากของเล่นเพิ่มขึ้น107.7 ล้านดอลลาร์หรือ 24.8% เป็น542.0 ล้านดอลลาร์โดยได้แรงหนุนจากการเติบโตในหมวดผลิตภัณฑ์ทั้งหมด โดยเฉพาะเด็กก่อนวัยเรียนและตุ๊กตาและอินเตอร์แอคทีฟ

รายได้อื่นๆ

รายรับจากความบันเทิงและลิขสิทธิ์อยู่ที่28.5 ล้านดอลลาร์4.0 ล้านดอลลาร์หรือเพิ่มขึ้น 16.3% โดยได้แรงหนุนจากรายได้จากใบอนุญาตและการขาย

รายได้จากเกมดิจิทัลอยู่ที่50.0 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น18.2 ล้านดอลลาร์หรือ 57.2% ซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการเติบโตของToca Life World

ยอดขายผลิตภัณฑ์รวม1

ยอดขายผลิตภัณฑ์มวลรวมเพิ่มขึ้น115.7 ล้านดอลลาร์หรือ 22.6% เป็น627.5 ล้านดอลลาร์จาก511.8 ล้านดอลลาร์ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับยอดขายที่เพิ่มขึ้นในเด็กก่อนวัยเรียนและตุ๊กตาและอินเตอร์แอคทีฟ, กิจกรรม, เกมและปริศนา และ Plush และ Wheels & Action ยอดขายผลิตภัณฑ์รวมสกุลเงินคงที่ 1เพิ่มขึ้น117.2 ล้านดอลลาร์หรือ 22.9% 3เป็น629.0 ล้านดอลลาร์จาก511.8 ล้านดอลลาร์ การปรับปรุงนี้เกิดจากการเติบโตของผลิตภัณฑ์ทุกประเภท และสะท้อนถึงความต้องการของลูกค้าที่แข็งแกร่งตลอดทั้งไตรมาส และการจัดการที่ประสบความสำเร็จของบริษัทในเรื่องความผันผวนของซัพพลายเชนทั่วโลก

ยอดขายผลิตภัณฑ์มวลรวมเพิ่มขึ้น 32.8% ในอเมริกาเหนือ 11.6% ในยุโรปและ 9.5% ในประเทศที่เหลือ ยอดขายผลิตภัณฑ์มวลรวมระหว่างประเทศ1ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มยุโรปและส่วนที่เหลือของโลก คิดเป็น 42.4% ของยอดขายผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด1เทียบกับ 46.8 % 6

ยอดขายผลิตภัณฑ์รวมในเด็กก่อนวัยเรียนและตุ๊กตาและอินเตอร์แอคทีฟเพิ่มขึ้น51.6 ล้านดอลลาร์หรือ 25.8% เป็น251.8 ล้านดอลลาร์จาก200.2 ล้านดอลลาร์ซึ่งเกิดจากยอดขายของWizarding World , Gabby’s Dollhouse, PAW Patrol and Purse Petsส่วนหนึ่งจากการลดลงในHatchimals

ยอดขายผลิตภัณฑ์รวมในกิจกรรม เกม & ปริศนา และตุ๊กตา เพิ่มขึ้น32.6 ล้านดอลลาร์หรือ 18.7% เป็น206.5 ล้านดอลลาร์จาก173.9 ล้านดอลลาร์สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของKinetic Sand, Rubik’sและOrbeez

ยอดขายผลิตภัณฑ์มวลรวมใน Wheels & Action เพิ่มขึ้น24.0 ล้านดอลลาร์หรือ 19.7% เป็น146.1 ล้านดอลลาร์จาก122.1 ล้านดอลลาร์นำโดยการเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์ลิขสิทธิ์DC และ Tech Deckซึ่งถูกชดเชยบางส่วนด้วยการลดลงในDreamWorks Dragons

ยอดขายผลิตภัณฑ์รวมกลางแจ้งเพิ่มขึ้น7.5 ล้านดอลลาร์หรือ 48.1% เป็น23.1 ล้านดอลลาร์จาก15.6 ล้านดอลลาร์อันเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นในSwimWaysและAerobie

ค่าเผื่อการขายเพิ่มขึ้น8.0 ล้าน ดอลลาร์ เป็น85.5 ล้านดอลลาร์จาก77.5 ล้านดอลลาร์ ค่าเผื่อการขายเป็นเปอร์เซ็นต์ของยอดขายผลิตภัณฑ์รวม1เท่ากับ 13.6% เทียบกับ 15.1% การลดลงนี้นำโดยค่าปรับและค่าปรับที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ลดลง

ข้อมูลสำคัญทางการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี พ.ศ. 2563 (ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)

รายรับอยู่ที่2,042.4 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 30.0% จาก1,570.6 ล้านดอลลาร์โดยได้แรงหนุนจากการเติบโตของรายรับในของเล่น ความบันเทิง และการออกใบอนุญาต และเกมดิจิทัล รายได้จากสกุลเงินคงที่ 1เพิ่มขึ้น 28.9% 2เป็น2,025.2 ล้านดอลลาร์จาก1,570.6 ล้านดอลลาร์
กำไรขั้นต้นอยู่ที่1,056.6 ล้านดอลลาร์คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 51.7% เทียบกับ727.9 ล้านดอลลาร์หรือ 46.3% ของรายได้ อัตรากำไรขั้นต้นที่ปรับตัวดีขึ้นเป็นผลมาจากการลดต้นทุนซึ่งเป็นผลมาจากการปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทและความคิดริเริ่มด้านการผลิต การเปลี่ยนแปลงที่เอื้ออำนวยในการผสมผสานผลิตภัณฑ์ สัดส่วนของเกมดิจิทัลและรายได้จากลิขสิทธิ์และการขายสินค้าที่สูงขึ้น และยอดขายที่ลดลง การเพิ่มขึ้นนี้ถูกชดเชยด้วยอัตราเงินเฟ้อจากต้นทุนผลิตภัณฑ์และการขนส่งทางทะเล ซึ่งบรรเทาลงบางส่วนโดยการเพิ่มราคาที่ดำเนินการในช่วงไตรมาสที่สาม ตลอดจนผลกระทบจากการปรับลดของPAW Patrol: The Movie (รายได้หักค่าตัดจำหน่ายต้นทุนการผลิต)
SG&A ลดลงเป็นร้อยละของรายได้เป็น 36.4% เมื่อเทียบกับ 40.3% ส่วนใหญ่มาจากการจัดจำหน่ายที่ลดลงซึ่งถูกชดเชยบางส่วนด้วยค่าใช้จ่ายทางการตลาดและการบริหารที่สูงขึ้น
รายได้สุทธิอยู่ที่198.6 ล้านดอลลาร์หรือกำไรต่อหุ้น1.89 ดอลลาร์ (ปรับลด) เทียบกับ45.5 ล้านดอลลาร์หรือกำไรต่อหุ้น0.44 ดอลลาร์ (ปรับลด) อัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ 9.7% เมื่อเทียบกับ 2.9%
รายได้ สุทธิที่ปรับปรุงแล้ว1อยู่ที่221.3 ล้านดอลลาร์หรือ EPS ที่ปรับลดแล้ว1ที่2.10 ดอลลาร์เทียบกับ53.4 ล้านดอลลาร์หรือกำไรต่อหุ้นปรับลด1ที่0.51ดอลลาร์
EBITDA 1 ที่ปรับปรุงแล้ว อยู่ที่414.1 ล้านดอลลาร์เทียบกับ180.6 ล้านดอลลาร์ EBITDA Margin 1 ที่ปรับปรุงแล้ว คือ 20.3% เทียบกับ 11.5% รวมอยู่ใน EBITDA 1ที่ ปรับปรุงแล้ว 26.0 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับรายได้จากการจัดจำหน่าย PAW Patrol: The Movie
เงินสดที่ได้จากกิจกรรมดำเนินงานอยู่ที่419.1 ล้านดอลลาร์เทียบกับ310.8 ล้านดอลลาร์ส่วนใหญ่มาจากรายได้สุทธิที่สูงขึ้น
เงินสดที่ใช้ในกิจกรรมการลงทุนอยู่ที่153.2 ล้านดอลลาร์เทียบกับ84.9 ล้านดอลลาร์ซึ่งประกอบด้วยการซื้อธุรกิจและการลงทุนในการผลิตเนื้อหาด้านความบันเทิง
กระแสเงินสดอิสระ1อยู่ที่339.6 ล้านดอลลาร์เทียบกับ232.1 ล้านดอลลาร์เนื่องจากกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานที่สูงขึ้น
รายได้ไฮไลท์สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี พ.ศ. 2563

(ล้านเหรียญสหรัฐ)

ปี 2564

2020 1

$ เปลี่ยน

% เปลี่ยน

เด็กก่อนวัยเรียนและตุ๊กตา & Interactive 2

$

809.6

$

609.5

$

200.1

32.8%

กิจกรรม เกมและปริศนา และตุ๊กตา4

587.8

534.8

53.0

9.9%

ล้อ & แอ็คชั่น2

445.6

388.3

57.3

14.8%

กลางแจ้ง

119.4

91.1

28.3

31.1 %

ยอดขายผลิตภัณฑ์รวม3

$

1,962.4

$

1,623.7

$

338.7

20.9%

ค่าเผื่อการขาย5

(230.6)

(208.1)

(22.5)

10.8%

รายได้จากของเล่น

$

1,731.8

$

1,415.6

$

316.2

22.3 %

รายได้จากความบันเทิงและการออกใบอนุญาต6

135.8

78.2

57.6

73.7%

รายได้จากเกมดิจิทัล7

174.8

76.8

98.0

127.6 %

รายได้อื่นๆ

$

310.6

$

155.0

$

155.6

100.4 %

รายได้

$

2,042.4

$

1,570.6

$

471.8

30.0%

1

มีผลตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2564 Spin Master ได้ลดความซับซ้อนของประเภทผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับการนำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทในอนาคต ข้อมูลเปรียบเทียบของ ปีก่อน
ได้รับการปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับการเปิดเผยปัจจุบัน ดู “ภาคผนวก” สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

2

มีผลบังคับใช้ Q4 2021 หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ “เด็กก่อนวัยเรียนและเด็กผู้หญิง” ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น “Preschool and Dolls & Interactive” และ
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ “Boys” เปลี่ยนชื่อเป็น “Wheels & Action”

3

การวัดหรืออัตราส่วนทางการเงินแบบ non-GAAP ดู “มาตรการและอัตราส่วนทางการเงินแบบ non-GAAP”

4

รวมมูลค่า 25.2 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับRubik’sในปี 2021 และ Rubik’s ถูกซื้อกิจการเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2021

5

ค่าเผื่อการขายเป็นเครดิตการขายที่ลูกค้าร้องขอซึ่งเกี่ยวข้องกับปัจจัยต่างๆ เช่น การโฆษณาแบบมีส่วนร่วม
ส่วนลดตามสัญญาและต่อรอง การคืนเงินตามปริมาณ และต้นทุนที่เกิดขึ้นโดยลูกค้าในการขายสินค้าของบริษัท

6

รวม 26.0 ล้านเหรียญที่เกี่ยวข้องกับรายได้ของ PAW Patrol: The Movieในปี 2021

7

รวมเงิน 2.3 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับOriginatorในปี 2564 และ Originatorถูกซื้อกิจการเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564

รายได้จากของเล่น

รายได้จากของเล่นเพิ่มขึ้น316.2 ล้านดอลลาร์หรือ 22.3% เป็น1,731.8 ล้านดอลลาร์โดยได้แรงหนุนจากการเติบโตในหมวดผลิตภัณฑ์ทั้งหมด โดยเฉพาะเด็กก่อนวัยเรียนและตุ๊กตาและอินเตอร์แอคทีฟ

รายได้อื่นๆ

รายรับจากความบันเทิงและการออกใบอนุญาตเพิ่มขึ้น57.6 ล้านดอลลาร์หรือ 73.7% เป็น135.8 ล้านดอลลาร์โดยได้รับแรงหนุนจากรายได้จากการจัดจำหน่ายที่เกี่ยวข้องกับPAW Patrol: The Movieและรายได้จากลิขสิทธิ์และการขายสินค้าที่สูงขึ้น

รายรับจากเกมดิจิทัลเพิ่มขึ้น98.0 ล้านดอลลาร์หรือ 127.6% เป็น174.8 ล้านดอลลาร์ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการซื้อในเกมที่สูงขึ้นในToca Life World

ยอดขายผลิตภัณฑ์รวม1

ยอดขายผลิตภัณฑ์มวลรวมเพิ่มขึ้น338.7 ล้านดอลลาร์หรือ 20.9% เป็น1,962.4 ล้านดอลลาร์จาก1,623.7 ล้านดอลลาร์ ยอดขายผลิตภัณฑ์มวลรวมสกุลเงินคงที่ 1เพิ่มขึ้น326.4 ล้าน ดอลลาร์ เป็น1,950.1 ล้านดอลลาร์จาก1,623.7 ล้านดอลลาร์ เพิ่ม ขึ้น20.1% 3 การปรับปรุงเกิดจากการเติบโตของผลิตภัณฑ์ทุกประเภท โดยเฉพาะเด็กก่อนวัยเรียนและตุ๊กตาและอินเตอร์แอคทีฟ

ยอดขายผลิตภัณฑ์มวลรวมเพิ่มขึ้น 23.8% ในส่วนที่เหลือของโลก, 21.8% ในอเมริกาเหนือและ 17.7% ในยุโรป ยอดขายผลิตภัณฑ์มวลรวมระหว่างประเทศ1ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มยุโรปและส่วนที่เหลือของโลก คิดเป็น 39.0% ของยอดขายผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด1เทียบกับ 39.4 % 6

ยอดขายผลิตภัณฑ์รวมในเด็กก่อนวัยเรียนและตุ๊กตา & อินเตอร์แอคทีฟเพิ่มขึ้น200.1 ล้านดอลลาร์หรือ 32.8% เป็น809.6 ล้านดอลลาร์จาก609.5 ล้านดอลลาร์โดยได้แรงหนุนหลักจากการเพิ่มขึ้นในPAW Patrol, Wizarding World, Gabby’s Dollhouse and Purse Petsส่วนหนึ่งจากการลดลงในHatchimalsและTwisty Petz .

ยอดขายผลิตภัณฑ์มวลรวมในกิจกรรม เกม & ปริศนา และตุ๊กตา เพิ่มขึ้น53.0 ล้านดอลลาร์หรือ 9.9% เป็น587.8 ล้านดอลลาร์จาก534.8 ล้านดอลลาร์สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของKinetic Sand, Rubik’sและGUNDซึ่งชดเชยส่วนหนึ่งโดยการลดลงของพอร์ตโฟลิโอ Games & Puzzles

ยอดขายรวมของผลิตภัณฑ์ใน Wheels & Action เพิ่มขึ้น57.3 ล้านดอลลาร์หรือ 14.8% เป็น445.6 ล้านดอลลาร์จาก 388.3 ล้าน ดอลลาร์โดยได้แรงหนุนจากการเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์ลิขสิทธิ์DC , Monster Jam RCและTech Deckซึ่งถูกชดเชยบางส่วนจากการลดลงในNinja BotsและDreamWorks Dragons

ยอดขายผลิตภัณฑ์รวมกลางแจ้งเพิ่มขึ้น28.3 ล้านดอลลาร์หรือ 31.1% เป็น119.4 ล้านดอลลาร์จาก91.1 ล้านดอลลาร์อันเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นในSwimWaysและAerobie

ค่าเผื่อการขายเพิ่มขึ้น22.5 ล้าน ดอลลาร์ เป็น230.6 ล้านดอลลาร์จาก208.1 ล้านดอลลาร์ ค่าเผื่อการขายเป็นเปอร์เซ็นต์ของยอดขายผลิตภัณฑ์รวม1อยู่ที่ 11.8% เมื่อเทียบกับ 12.8% อันเนื่องมาจากค่าธรรมเนียมการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและการลดราคาที่ลดลง

Outlook

Spin Master ยังคงให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนการเติบโตในระยะยาว กลยุทธ์หลักคือ:

สร้างสรรค์นวัตกรรมโดยใช้เครือข่ายการวิจัยและพัฒนาทั้งภายในและภายนอกทั่วโลกของเรา
เพิ่มยอดขายระหว่างประเทศในตลาดที่พัฒนาแล้วและตลาดเกิดใหม่
พัฒนาแฟรนไชส์ความบันเทิงระดับโลกที่เขียวชอุ่มตลอดกาล
สร้างความเป็นผู้นำในเกมดิจิทัล และ
ใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มทั่วโลกของบริษัทผ่านการเข้าซื้อกิจการและการลงทุนเชิงกลยุทธ์
บริษัทคาดว่ายอดขายรวม 1 ปี 2565 1จะเพิ่มขึ้นในระดับกลางถึงสูงเมื่อเทียบกับปี 2564

บริษัทคาดว่ารายรับปี 2565 จะเพิ่มขึ้นในระดับกลางถึงสูงเมื่อเทียบกับรายรับในปี 2564 ไม่รวมPAW Patrol: The Movie Distribution Revenue 1 ที่ 26.0ล้านดอลลาร์

บริษัทคาดว่า EBITDA Margin 1ที่ปรับปรุงแล้วในปี 2022 จะสอดคล้องกับ Margin EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วในปี 2021 ยกเว้นPAW Patrol: The Movie Distribution Revenue 1ที่$26.0ล้าน

ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า

ข้อความบางส่วน นอกเหนือจากข้อเท็จจริงในอดีตที่มีอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ถือเป็น “ข้อมูลที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า” ตามความหมายของกฎหมายหลักทรัพย์บางฉบับ รวมทั้งกฎหมายหลักทรัพย์ ( ออนแทรีโอ )) และอิงตามความคาดหวัง การประมาณการ และการคาดการณ์ ณ วันที่ที่มีการประกาศในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ คำว่า “แผน”, “คาดหวัง”, “คาดการณ์”, “ประมาณการ”, “คาดการณ์”, “คาดการณ์”, “บ่งชี้”, “ตั้งใจ”, “แนวทาง”, “แนวโน้ม”, “มีศักยภาพ”, “อนาคต”, “แสวงหา” “กลยุทธ์” “เป้าหมาย” หรือ “เชื่อ” หรือรูปแบบของคำและวลีหรือข้อความดังกล่าวที่เงื่อนไข การกระทำ เหตุการณ์หรือผลลัพธ์ในอนาคตบางอย่าง “จะ” “อาจ” “อาจ” “จะ” , “ควร”, “อาจ” หรือ “กระป๋อง” หรือรูปแบบเชิงลบของสิ่งนั้น “เกิดขึ้น” “เกิดขึ้น” “ดำเนินต่อไป” หรือ “สำเร็จ” และสำนวนอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน ให้ระบุข้อความที่มีข้อมูลที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อความที่เกี่ยวกับ: แนวโน้มของบริษัทสำหรับปี 2022; การคาดการณ์การเติบโตในอนาคตในปี 2565 และปีต่อๆ ไป แรงขับเคลื่อนและแนวโน้มการเติบโตและผลประกอบการทางการเงินดังกล่าว การดำเนินการตามกลยุทธ์เพื่อการเติบโตที่ประสบความสำเร็จ โครงการ Spin Master Ventures ของบริษัท; เนื้อหาและผลิตภัณฑ์ไปป์ไลน์ ฐานะการเงิน กระแสเงินสด และผลการดำเนินงานทางการเงิน และการสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว การคาดการณ์การเติบโตในอนาคตในปี 2565 และปีต่อๆ ไป แรงขับเคลื่อนและแนวโน้มการเติบโตและผลประกอบการทางการเงินดังกล่าว การดำเนินการตามกลยุทธ์เพื่อการเติบโตที่ประสบความสำเร็จ โครงการ Spin Master Ventures ของบริษัท; เนื้อหาและผลิตภัณฑ์ไปป์ไลน์ ฐานะการเงิน กระแสเงินสด และผลการดำเนินงานทางการเงิน และการสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว การคาดการณ์การเติบโตในอนาคตในปี 2565 และปีต่อๆ ไป แรงขับเคลื่อนและแนวโน้มการเติบโตและผลประกอบการทางการเงินดังกล่าว การดำเนินการตามกลยุทธ์เพื่อการเติบโตที่ประสบความสำเร็จ โครงการ Spin Master Ventures ของบริษัท; เนื้อหาและผลิตภัณฑ์ไปป์ไลน์ ฐานะการเงิน กระแสเงินสด และผลการดำเนินงานทางการเงิน และการสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าจำเป็นต้องยึดตามการรับรู้ของผู้บริหารเกี่ยวกับแนวโน้มในอดีต สภาวะปัจจุบัน และการพัฒนาในอนาคตที่คาดหวัง ตลอดจนปัจจัยเฉพาะและสมมติฐานหลายประการ ซึ่งในขณะที่ฝ่ายบริหารพิจารณาถึงความสมเหตุสมผล ณ วันที่จัดทำข้อความในเอกสารนี้ ข่าวประชาสัมพันธ์มักขึ้นอยู่กับความไม่แน่นอนทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และการแข่งขัน และเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าไม่ถูกต้องในท้ายที่สุด นอกเหนือจากปัจจัยและสมมติฐานใดๆ ที่ระบุไว้ข้างต้นในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้แล้ว ปัจจัยด้านวัสดุและสมมติฐานที่ใช้ในการพัฒนาข้อมูลที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้านั้นรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: ความสามารถของโรงงานในการผลิตผลิตภัณฑ์ รวมถึงขนาดแรงงานและการจัดสรร เครื่องมือ , ความพร้อมของวัตถุดิบและส่วนประกอบ, ความสามารถในการเปลี่ยนระหว่างส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ และการยอมรับของลูกค้าเกี่ยวกับวันส่งมอบที่ล่าช้า ขั้นตอนที่ดำเนินการจะสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว การขยายการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง หุ่นยนต์ และนวัตกรรมที่บริษัทนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์จะมีระดับความสำเร็จที่สอดคล้องกับประสบการณ์ที่ผ่านมา บริษัทจะยังคงประสบความสำเร็จในการได้รับใบอนุญาตที่กว้างขึ้นจากบุคคลที่สามสำหรับคุณสมบัติด้านความบันเทิงหลักที่สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติในอดีต การขยายสำนักงานขายและการตลาดในตลาดใหม่จะเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์ในพื้นที่นั้น บริษัทจะสามารถระบุและบูรณาการการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์และโอกาสการลงทุนของชนกลุ่มน้อยได้สำเร็จ บริษัทจะสามารถรักษาความสามารถในการจัดจำหน่าย บริษัทจะสามารถใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มระดับโลกเพื่อเพิ่มยอดขายจากแบรนด์ที่ได้มา บริษัทจะสามารถรับรู้และใช้ประโยชน์จากโอกาสได้เร็วกว่าคู่แข่ง บริษัทจะสามารถสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและร่วมมือกันได้ต่อไป บริษัทจะรักษาสถานะเป็นผู้ทำงานร่วมกันที่ต้องการ วัฒนธรรมและโครงสร้างธุรกิจของบริษัทจะสนับสนุนการเติบโต กลยุทธ์ทางธุรกิจในปัจจุบันของบริษัทจะยังคงเป็นที่ต้องการต่อไปในเวทีระหว่างประเทศ บริษัทจะสามารถขยายพอร์ตโฟลิโอของทรัพย์สินทางปัญญาที่มีตราสินค้าที่เป็นเจ้าของและให้สิทธิ์แก่บุคคลที่สามได้สำเร็จ การใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและหุ่นยนต์ในผลิตภัณฑ์ของบริษัทจะขยายตัว การเข้าถึงเนื้อหาความบันเทิงบนแพลตฟอร์มมือถือจะขยายตัว การกระจายตัวของตลาดจะสร้างโอกาสในการเข้าซื้อกิจการต่อไป บริษัทจะสามารถรักษาความสัมพันธ์กับพนักงาน ซัพพลายเออร์ ผู้ค้าปลีก และหุ้นส่วนที่ได้รับใบอนุญาต บริษัทฯ จะยังคงดึงดูดบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรองรับความต้องการในการพัฒนาต่อไป และบุคลากรหลักของบริษัทจะยังคงมีส่วนร่วมในผลิตภัณฑ์ของบริษัทและคุณสมบัติด้านความบันเทิงจะเปิดตัวตามกำหนด และปัจจัยเสี่ยงที่ระบุไว้ในข่าวประชาสัมพันธ์นี้โดยรวมแล้วจะไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัท

โดยธรรมชาติแล้ว ข้อมูลที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าอาจมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนโดยธรรมชาติซึ่งอาจเป็นแบบทั่วไปหรือเฉพาะเจาะจง และก่อให้เกิดความเป็นไปได้ที่ความคาดหวัง การคาดการณ์ การคาดคะเน การคาดการณ์ หรือข้อสรุปจะไม่ได้รับการพิสูจน์ว่าถูกต้อง สมมติฐานที่อาจไม่ถูกต้อง ถูกต้องและจะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และลำดับความสำคัญ ปัจจัยเสี่ยงที่ทราบและไม่ทราบ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปอย่างมากจากข้อมูลที่คาดการณ์ล่วงหน้าในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงขนาดและระยะเวลาของการหยุดชะงักทางเศรษฐกิจอันเป็นผลมาจากการระบาดใหญ่ของโควิด-19 และปัจจัยที่กล่าวถึงในเอกสารการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท รวมทั้ง MD&A ประจำปีและของบริษัทแคนาดาและอยู่ภายใต้โปรไฟล์ของบริษัทบน SEDAR ( www.sedar.com ) ปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงรายชื่อปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัททั้งหมด และนักลงทุนควรได้รับการเตือนให้พิจารณาปัจจัยเหล่านี้และปัจจัยอื่นๆ ความไม่แน่นอน และเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นอย่างระมัดระวัง และอย่าใช้ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าอย่างไม่เหมาะสม

ไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าจะพิสูจน์ได้ว่าถูกต้อง เนื่องจากผลลัพธ์จริงและเหตุการณ์ในอนาคตอาจแตกต่างอย่างมากจากที่คาดการณ์ไว้ในข้อความดังกล่าว ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับความคาดหวังและแผนการของฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องกับอนาคต บริษัทขอปฏิเสธความตั้งใจหรือภาระผูกพันใด ๆ ในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นผลของข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคตหรืออย่างอื่น หรือเพื่ออธิบายความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงที่ตามมาและข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าว ยกเว้นในขอบเขต กำหนดโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ

____________________

1 การวัดหรืออัตราส่วนทางการเงินแบบ non-GAAP ดู “มาตรการและอัตราส่วนทางการเงินแบบ non-GAAP”
2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 สภาพคล่องที่มีอยู่อยู่ที่ 1,080.2 ล้านดอลลาร์ ประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 562.7 ล้านดอลลาร์ และ 517.5 ล้านดอลลาร์ภายใต้วงเงินสินเชื่อ
3 ดู “เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงในการขายผลิตภัณฑ์รวมในสกุลเงินคงที่” และ “เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงในรายได้ของสกุลเงินคงที่” ภายใน “มาตรการและอัตราส่วนทางการเงินแบบ non-GAAP” สำหรับรายละเอียด
4 อัตรากำไรขั้นต้นคำนวณจากกำไรขั้นต้นหารด้วยรายได้
5 อัตรากำไรสุทธิคำนวณจากรายได้สุทธิหารด้วยรายได้
6 ดูตาราง “รายได้ตามส่วนงานทางภูมิศาสตร์” สำหรับรายละเอียด

การประชุมทางโทรศัพท์
Max Rangelประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารระดับโลก และ Mark Segalประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินจะจัดการประชุมทางโทรศัพท์เพื่อหารือเกี่ยวกับผลการตรวจสอบทางการเงินในวันอังคารที่ 1 มีนาคม 2022เวลา 9:30 น. (ET)

หมายเลขโทรศัพท์สำหรับผู้เข้าร่วมคือ (647) 792-1240 หรือ (800) 437-2398 เว็บคาสต์สดของการโทรสามารถเข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์ของ Spin Master ที่: http://www.spinmaster.com/events.php หลังจากการโทร ทั้งการบันทึกเสียงและการถอดเสียงการโทรจะถูกเก็บไว้ในหน้าเว็บไซต์เดียวกัน

เกี่ยวกับ Spin Master
Spin Master Corp. (TSX:TOY) เป็นบริษัทด้านความบันเทิงสำหรับเด็กชั้นนำระดับโลก โดยสร้างประสบการณ์การเล่นที่ยอดเยี่ยมผ่านศูนย์สร้างสรรค์สามแห่ง ได้แก่ ของเล่น ความบันเทิง และเกมดิจิทัล ด้วยการจัดจำหน่ายในกว่า 100 ประเทศ Spin Master เป็นที่รู้จักกันดีที่สุดสำหรับแบรนด์ที่ได้รับรางวัล PAW Patrol®, Bakugan®, Kinetic Sand®, Air Hogs®, Hatchimals®, Rubik’s Cube® และ GUND® และเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตของเล่นระดับโลกสำหรับบริษัทอื่นๆ คุณสมบัติยอดนิยม Spin Master Entertainment สร้างและผลิตเนื้อหาหลายแพลตฟอร์มที่น่าสนใจ ผ่านสตูดิโอภายในองค์กรและร่วมมือกับผู้สร้างภายนอก รวมถึง PAW Patrol แฟรนไชส์เด็กก่อนวัยเรียนและรายการดั้งเดิม ซีรีส์สั้น และภาพยนตร์สารคดีอื่นๆ อีกมากมาย บริษัทมีสถานะที่เป็นที่ยอมรับในเกมดิจิทัล โดยมีแบรนด์ Toca Boca® และ Sago Mini® ให้บริการเกมแบบปลายเปิดที่สร้างสรรค์และการเล่นเพื่อการศึกษาในสภาพแวดล้อมดิจิทัล ผ่าน Spin Master Ventures บริษัททำการลงทุนส่วนน้อยทั่วโลกในบริษัทเกิดใหม่และสตาร์ทอัพ ด้วยสำนักงานมากกว่า 30 แห่งในเกือบ 20 ประเทศ Spin Master มีสมาชิกในทีมมากกว่า 2,000 คนทั่วโลก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ spinmaster.com หรือติดตามบน Instagram, Facebook และ Twitter @spinmaster

มาตรการและอัตราส่วนทางการเงินแบบ non-GAAP

นอกเหนือจากการใช้มาตรการทางการเงินที่กำหนดภายใต้ IFRS แล้ว ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีการอ้างอิงถึงข้อกำหนดต่อไปนี้ ซึ่งแต่ละข้อเป็นการวัดผลทางการเงินแบบ non-GAAP:

ยอดขายผลิตภัณฑ์รวม
ยอดขายผลิตภัณฑ์รวมสกุลเงินคงที่
รายได้สกุลเงินคงที่
EBITDA
EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว
กำไรสุทธิ (ขาดทุน) ที่ปรับปรุงแล้ว
การเงินสภาพคล่อง
รายได้ไม่รวม PAW Patrol: รายได้จากการจัดจำหน่ายภาพยนตร์
EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว ไม่รวม PAW Patrol: รายได้จากการจัดจำหน่ายภาพยนตร์
มาตรการทางการเงินที่ไม่ใช่ GAAP ไม่มีความหมายที่เป็นมาตรฐานที่กำหนดโดย IFRS ดังนั้นจึงไม่สามารถเปรียบเทียบได้กับมาตรการที่คล้ายคลึงกันที่นำเสนอโดยผู้ออกรายอื่น

นอกจากนี้ ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีการอ้างอิงถึงข้อกำหนดต่อไปนี้ ซึ่งแต่ละข้อเป็นอัตราส่วนทางการเงินแบบ non-GAAP:

ค่าเผื่อการขายเป็นเปอร์เซ็นต์ของยอดขายผลิตภัณฑ์รวม
เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงในสกุลเงินคงที่ยอดขายผลิตภัณฑ์รวม
เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงในรายได้สกุลเงินคงที่
มาร์จิ้น EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว
กำไรต่อหุ้นที่ปรับแล้ว
EBITDA Margin ที่ปรับแล้ว ไม่รวม PAW Patrol: รายได้จากการจัดจำหน่ายภาพยนตร์
อัตราส่วนทางการเงินแบบ non-GAAP ไม่มีความหมายที่เป็นมาตรฐานที่กำหนดโดย IFRS ดังนั้นจึงไม่สามารถเปรียบเทียบได้กับมาตรการที่คล้ายคลึงกันที่นำเสนอโดยผู้ออกรายอื่น

ฝ่ายบริหารเชื่อว่ามาตรการทางการเงินแบบ non-GAAP และอัตราส่วนทางการเงินแบบ non-GAAP ที่กำหนดไว้ข้างต้นเป็นมาตรการเสริมที่สำคัญของผลการดำเนินงานและเน้นย้ำถึงแนวโน้มในธุรกิจ ฝ่ายบริหารเชื่อว่ามาตรการเหล่านี้ช่วยให้สามารถประเมินผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทได้บนพื้นฐานที่สอดคล้องกันและเปรียบเทียบกันได้ระหว่างรอบระยะเวลารายงาน บริษัทเชื่อว่านักลงทุน ผู้ให้กู้ นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ มักใช้มาตรการทางการเงินแบบ non-GAAP และอัตราส่วนทางการเงินแบบ non-GAAP ในการประเมินผู้ออกหลักทรัพย์

มาตรการทางการเงินแบบ non-GAAP

ยอดขายรวมของผลิตภัณฑ์คือการขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้กับลูกค้า ไม่รวมผลกระทบจากค่าเผื่อการขาย เนื่องจากค่าเผื่อการขายโดยทั่วไปไม่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์แต่ละรายการ บริษัทจึงใช้การเปลี่ยนแปลงในยอดขายผลิตภัณฑ์รวมเพื่อให้การเปรียบเทียบที่มีความหมายระหว่างผลลัพธ์ประเภทผลิตภัณฑ์และส่วนทางภูมิศาสตร์เพื่อเน้นถึงแนวโน้มในธุรกิจของ Spin Master สำหรับการกระทบยอดของยอดขายผลิตภัณฑ์รวมต่อรายได้ การวัด IFRS ที่ใกล้ที่สุด ให้ดูตารางรายได้สำหรับสามเดือนและปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี พ.ศ. 2563 ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้

ยอดขายผลิตภัณฑ์รวมในสกุลเงินคงที่และรายได้สกุลเงินคงที่แสดงถึงยอดขายผลิตภัณฑ์รวมและรายได้ที่นำเสนอโดยไม่รวมผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามลำดับ ผลลัพธ์ของงวดปัจจุบันและงวดก่อนหน้าสำหรับเอนทิตีที่รายงานในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่ดอลลาร์สหรัฐฯ จะได้รับการแปลโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่สม่ำเสมอ แทนที่จะใช้อัตราแลกเปลี่ยนจริงที่มีผลในแต่ละช่วงเวลา ผลต่างระหว่างงวดปัจจุบันและงวดก่อนหน้าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่สอดคล้องกันสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในผลการปฏิบัติงานพื้นฐาน ไม่รวมผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ฝ่ายบริหารใช้ยอดขายผลิตภัณฑ์รวมของสกุลเงินคงที่และรายได้จากสกุลเงินคงที่เพื่อวัดประสิทธิภาพทางการเงินพื้นฐานของธุรกิจอย่างสม่ำเสมอเมื่อเวลาผ่านไป

EBITDA คำนวณจากกำไร (ขาดทุน) สุทธิก่อนต้นทุนทางการเงิน ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (การกู้คืน) และค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย EBITDA ถูกใช้โดยฝ่ายบริหารเพื่อเป็นตัววัดความสามารถในการทำกำไรของบริษัท

EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วคำนวณเป็น EBITDA ไม่รวมการปรับปรุงที่ไม่จำเป็นต้องสะท้อนถึงประสิทธิภาพทางการเงินพื้นฐานของบริษัท การปรับปรุงเหล่านี้รวมถึงค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้าง กำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ค่าชดเชยตามหุ้น สิ่งตอบแทนที่อาจเกิดขึ้นจากการได้มา การด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน การด้อยค่าของค่าความนิยม รายได้จากการกระจายการลงทุน ค่าตอบแทนจูงใจที่เกี่ยวข้องกับการได้มา กำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการลงทุน การด้อยค่าของทรัพย์สิน , อาคารและอุปกรณ์, ข้อตกลงทางกฎหมาย, รายได้สุทธิ (ขาดทุน) ที่ปรับปรุงแล้วคำนวณเป็นรายได้สุทธิที่ไม่รวมการปรับปรุง (ตามที่กำหนดไว้ใน EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว) ผลกระทบที่เกี่ยวข้องที่รายการเหล่านี้มีต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้และการคืนภาษีเงินได้แบบครั้งเดียวในปี 2020 ฝ่ายบริหารใช้รายได้สุทธิที่ปรับปรุงแล้ว (ขาดทุน) เพื่อวัดประสิทธิภาพทางการเงินพื้นฐานของธุรกิจอย่างสม่ำเสมอตลอดเวลา โปรดดูส่วน “การกระทบยอดของมาตรการทางการเงินที่ไม่ใช่ GAAP” ด้านล่างสำหรับการกระทบยอดของตัวชี้วัดนี้กับรายได้สุทธิ ซึ่งเป็นการวัด IFRS ที่ใกล้เคียงที่สุด

กระแสเงินสดอิสระคำนวณจากกระแสเงินสดที่ได้จาก/ใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงานที่ลดลงโดยกระแสเงินสดที่ใช้ในกิจกรรมการลงทุนและบวกกลับเงินสดที่ใช้สำหรับการซื้อธุรกิจและการลงทุนในห้างหุ้นส่วนจำกัดและส่วนได้เสียส่วนน้อย สุทธิจากรายได้จากการกระจายการลงทุน ฝ่ายบริหารใช้เมตริก Free Cash Flow เพื่อวิเคราะห์กระแสเงินสดที่เกิดจากธุรกิจของบริษัท การคำนวณเมตริกนี้ได้รับการแก้ไขเพื่อรวมผลกระทบของรายได้จากการกระจายการลงทุน เนื่องจากฝ่ายบริหารเชื่อว่าองค์ประกอบนี้มีความเกี่ยวข้องกับนักลงทุน ผู้ให้กู้ นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ของบริษัท อ้างถึงส่วน “การกระทบยอดของมาตรการทางการเงินที่ไม่ใช่ GAAP” สำหรับการกระทบยอดของตัวชี้วัดนี้เป็นกระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน ซึ่งเป็นการวัด IFRS ที่ใกล้เคียงที่สุด

รายได้ ไม่รวมPAW Patrol: The Movie Distribution Revenue คำนวณเป็นรายได้ที่ไม่รวมรายได้จากการจัดจำหน่าย26.0 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับPAW Patrol: The Movie ที่ รับรู้ใน ปี 2564 รายได้ ไม่รวมPAW Patrol: รายได้จากการจัดจำหน่ายภาพยนตร์ใช้เพื่อวัดประสิทธิภาพทางการเงินพื้นฐานของธุรกิจอย่างสม่ำเสมอตลอดเวลา อ้างถึงส่วน “การกระทบยอดของมาตรการทางการเงินที่ไม่ใช่ GAAP” สำหรับการกระทบยอดของเมตริกนี้กับรายได้ ซึ่งเป็นการวัด IFRS ที่ใกล้เคียงที่สุด

EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว ไม่รวมPAW Patrol: รายได้จากการจัดจำหน่ายภาพยนตร์คำนวณเป็น EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว ซึ่งไม่รวมรายได้จากการจัดจำหน่าย26.0 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับPAW Patrol: The Movie ที่ รับรู้ใน ปี 2564 EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว ไม่รวมPAW Patrol: ผู้บริหารใช้รายได้จากการจัดจำหน่ายภาพยนตร์เพื่อเป็นตัววัดความสามารถในการทำกำไรของบริษัทอย่างสม่ำเสมอเมื่อเวลาผ่านไป โปรดดูส่วน “การกระทบยอดของมาตรการทางการเงินที่ไม่ใช่ GAAP” ด้านล่างสำหรับการกระทบยอดของตัวชี้วัดนี้กับรายได้สุทธิ ซึ่งเป็นการวัด IFRS ที่ใกล้เคียงที่สุด

อัตราส่วนทางการเงินแบบ non-GAAP

ค่าเผื่อการขายเป็นเปอร์เซ็นต์ของยอดขายผลิตภัณฑ์รวมคำนวณโดยการหารค่าเผื่อการขายด้วยยอดขายผลิตภัณฑ์รวม ฝ่ายบริหารใช้ค่าเผื่อการขายเป็นเปอร์เซ็นต์ของยอดขายผลิตภัณฑ์รวมเพื่อระบุและเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการทำธุรกิจกับผู้ค้าปลีกแต่ละราย ตลาดตามภูมิภาคต่างๆ และระหว่างช่องทางการจัดจำหน่ายต่างๆ

เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงในการขายผลิตภัณฑ์รวมในสกุลเงินคงที่คำนวณโดยการหารการเปลี่ยนแปลงในยอดขายผลิตภัณฑ์รวม ไม่รวมผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศด้วยยอดขายผลิตภัณฑ์รวมของช่วงเวลาเปรียบเทียบ ฝ่ายบริหารใช้เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงในการขายผลิตภัณฑ์รวมในสกุลเงินคงที่เพื่อวัดประสิทธิภาพทางการเงินพื้นฐานของธุรกิจอย่างสม่ำเสมอตลอดช่วงเวลา โดยไม่รวมผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงในรายได้สกุลเงินคงที่คำนวณโดยการหารการเปลี่ยนแปลงในรายได้ที่ไม่รวมผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศด้วยรายได้ของช่วงเปรียบเทียบ ฝ่ายบริหารใช้เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงในรายรับจากสกุลเงินคงที่เพื่อวัดประสิทธิภาพทางการเงินพื้นฐานของธุรกิจอย่างสม่ำเสมอในช่วงเวลาหนึ่ง โดยไม่รวมผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

มาร์จิ้น EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วคำนวณจาก EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วหารด้วยรายได้ ฝ่ายบริหารใช้ Adjusted EBITDA Margin เพื่อประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทเปรียบเทียบกับเป้าหมายภายในและเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับคู่แข่งหลัก

กำไรต่อหุ้นปรับลดที่ปรับปรุงแล้วคำนวณโดยการหารกำไรสุทธิ (ขาดทุน) ที่ปรับปรุงแล้วด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่คงค้างอยู่ โดยสมมติว่ามีการแปลงค่าหลักทรัพย์ปรับลดทั้งหมดในระหว่างงวด ฝ่ายบริหารใช้ Adjusted Diluted EPS เพื่อวัดประสิทธิภาพทางการเงินพื้นฐานของธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ

EBITDA Margin ที่ปรับแล้ว ไม่รวมPAW Patrol: รายได้จากการจัดจำหน่ายภาพยนตร์จะคำนวณเป็น EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว ซึ่งไม่รวมPAW Patrol: รายได้จากการจัดจำหน่ายภาพยนตร์หารด้วยรายได้ ฝ่ายบริหารใช้ EBITDA Margin ที่ปรับแล้ว ไม่รวมPAW Patrol: The Movie Distribution Revenue เพื่อประเมินประสิทธิภาพของบริษัทเทียบกับเป้าหมายภายใน และเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับคู่แข่งหลักอย่างสม่ำเสมอเมื่อเวลาผ่านไป

การกระทบยอดของมาตรการทางการเงินแบบ non-GAAP

ตารางต่อไปนี้แสดงการกระทบยอดของกำไรสุทธิเป็น EBITDA 1 , EBITDA ที่ปรับปรุง1และรายได้สุทธิที่ปรับปรุง1และเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานเป็นกระแสเงินสดอิสระ1สำหรับสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563:ต้นทุนการทำธุรกรรม, บ่อนพนันออนไลน์ กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์และการกู้คืนหนี้สูญ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วนั้นถูกใช้โดยฝ่ายบริหารเพื่อเป็นตัววัดความสามารถในการทำกำไรของบริษัท อ้างถึงส่วน “การกระทบยอดของมาตรการทางการเงินที่ไม่ใช่ GAAP” ด้านล่างสำหรับการกระทบยอดของตัวชี้วัดนี้กับรายได้สุทธิวข้องกับการขายหุ้นที่ถือไว้เพื่อขาย ณวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
__________________________

1ค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้างส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงบุคลากร

2รวมถึงการสูญเสีย (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงสินทรัพย์/หนี้สินที่เป็นตัวเงินในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินที่ใช้งานได้ของนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง และการสูญเสีย (กำไร) ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมป้องกันความเสี่ยงของบริษัท

3 ที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายที่มิใช่เงินสดที่เกี่ยวข้องกับหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงรองที่ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในขณะที่เสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปในครั้งแรก ค่าใช้จ่ายตัวเลือกหุ้นและแผนจูงใจระยะยาว

4 การด้อยค่าของค่าความนิยมที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายและ CGU อื่นอีกหนึ่งรายการ

5 การด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักร

6 การด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาความบันเทิงและการพัฒนาแอพ

7 ข้อตกลงทางกฎหมายในไตรมาสที่สี่ของปี 2563

8 ค่าตอบแทนจูงใจรอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการซื้อกิจการ

9 ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการลงทุนในห้างหุ้นส่วนจำกัด

10 ค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาซื้อกิจการที่อาจเกิดขึ้น

11ค่าธรรมเนียมวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการได้มาและธุรกรรมอื่นๆ

12ผลกระทบทางภาษีของการปรับปรุง (เชิงอรรถ 2-11) การปรับภาษีจะคิดตามอัตราภาษีที่แท้จริงในช่วงเวลาที่กำหนด

ตารางต่อไปนี้แสดงการกระทบยอดของกำไรสุทธิเป็น EBITDA 1 , EBITDA ที่ปรับปรุง1และรายได้สุทธิที่ปรับปรุง1และเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานเป็นกระแสเงินสดอิสระ1สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.

(เป็นล้านเหรียญสหรัฐ ยกเว้นร้อยละ)

ปี 2564

2020

$ เปลี่ยน

% เปลี่ยน

รายได้สุทธิ

198.6

45.5

153.1

336.5 %

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (กู้คืน)

63.4

(36.1)

99.5

(275.6) %

ต้นทุนทางการเงิน

10.2

12.1

(1.9)

(15.7) %

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

111.9

103.0

8.9

8.6%

EBITDA

384.1

124.5

259.6

208.5 %

การปรับเปลี่ยน:

ค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้างหนี้1

2.5

5.3

(2.8)

(52.8) %

อัตราแลกเปลี่ยน (กำไร) ขาดทุน2

(2.9)

27.6

(30.5)

(110.5) %

ค่าตอบแทนตามส่วนแบ่ง3

15.3

12.2

3.1

25.4%

การด้อยค่าของค่าความนิยม4

1.9

1.9

นาโนเมตร

การด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์5

0.5

(0.5)

นาโนเมตร

การด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน6

2.6

0.4

2.2

นาโนเมตร

ข้อตกลงทางกฎหมาย7

5.5

(5.5)

นาโนเมตร

ค่าตอบแทนจูงใจรอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการซื้อกิจการ8

6.8

6.8

นาโนเมตร

กำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการลงทุน9

(0.9)

(0.9)

นาโนเมตร

รายได้จากการกระจายการลงทุน10

(0.6)

(0.6)

นาโนเมตร

สิ่งพิจารณาที่อาจเกิดขึ้นจากการได้มา11

2.7

3.7

(1.0)

(27.0) %

ต้นทุนการทำธุรกรรม12

2.8

0.9

1.9

นาโนเมตร

กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์13

(0.2)

(0.2)

นาโนเมตร

EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว

414.1

180.6

233.5

129.3 %

รายได้จากการจัดจำหน่ายที่เกี่ยวข้องกับPAW Patrol: The Movie

(26.0)

(26.0)

นาโนเมตร

EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว ไม่รวม PAW Patrol: รายได้จากการจัดจำหน่ายภาพยนตร์

388.1

180.6

207.5

114.9%

รายได้จากการจัดจำหน่ายที่เกี่ยวข้องกับPAW Patrol: The Movie

(26.0)

(26.0)

นาโนเมตร

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (กู้คืน)

63.4

(36.1)

99.5

(275.6) %

ต้นทุนทางการเงิน

10.2

12.1

(1.9)

(15.7) %

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

111.9

103.0

8.9

8.6%

การขอคืนภาษีเงินได้ครั้งเดียว14

33.3

(33.3)

นาโนเมตร

ผลกระทบทางภาษีของการปรับปรุง15

7.3

14.9

(7.6)

(51.0) %

รายได้สุทธิที่ปรับปรุงแล้ว

221.3

53.4

167.9

314.4 %

เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน

419.1

310.8

108.3

34.8%

เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

(153.2)

(84.9)

(68.3)

80.4 %

เพิ่ม:

เงินสดที่ใช้สำหรับการซื้อธุรกิจ การลงทุนในห้างหุ้นส่วนจำกัดและส่วน
ได้เสียส่วนน้อยและสัญญาอนุญาตเครื่องหมายการค้า สุทธิจากรายได้จากการกระจายการลงทุน

73.7

6.2

67.5

นาโนเมตร

การเงินสภาพคล่อง

339.6

232.1

107.5

46.3 %

ตารางต่อไปนี้แสดงการกระทบยอดรายได้ต่อรายได้ ไม่รวมPAW Patrol: รายได้จากการจัดจำหน่ายภาพยนตร์สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563:

__________________________

1 ค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้างส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงบุคลากร ค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้างในปีก่อนหน้านั้นรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงผู้นำระดับสูง

2 รวมถึงการสูญเสีย (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงสินทรัพย์/หนี้สินที่เป็นตัวเงินในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินที่ใช้งานได้ของนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง และการสูญเสีย (กำไร) ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมป้องกันความเสี่ยงของบริษัท

3 ที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายที่มิใช่เงินสดที่เกี่ยวข้องกับหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงรองที่ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในขณะที่เสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปในครั้งแรก ค่าใช้จ่ายตัวเลือกหุ้นและแผนจูงใจระยะยาว

4 การด้อยค่าของค่าความนิยมที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายและ CGU อื่นอีกหนึ่งรายการ

5 การด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักร

6 การด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาความบันเทิงและการพัฒนาแอพ

7 ข้อตกลงทางกฎหมายในไตรมาสที่สี่ของปี 2563

8 ค่าตอบแทนจูงใจรอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการซื้อกิจการ

9 กำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการลงทุนในห้างหุ้นส่วนจำกัด

10 รายได้จากการจำหน่ายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในห้างหุ้นส่วนจำกัด

11 ค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาซื้อกิจการที่อาจเกิดขึ้น

12 ค่าธรรมเนียมวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการได้มาและธุรกรรมอื่น ๆ

13 กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

14 การขอคืนภาษีเงินได้แบบครั้งเดียวเกี่ยวข้องกับการโอนทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนภายในจำนวน 33.3 ล้านดอลลาร์

15 ผลกระทบทางภาษีของการปรับปรุง (เชิงอรรถ 1-13) การปรับภาษีจะคิดตามอัตราภาษีที่แท้จริงในช่วงเวลาที่กำหนด